با نام خدای مهرگستر مهرورز
بنا بر آنکه بنیان پیام الهی توسعه مهرورزی بر اساس یگانگی و عدالت با محوریت تقوا به مفهوم حفظ حرمت‌ها در کمال اخلاق است.
بنا بر آنکه بنیان حقوق، عدالت، صلح و آزادی از خفقان بر بازشناسی و حفظ حرمت‌ها، خصوصاً کرامت الهی و سلب ناپذیر تمام اعضای خانواده‌ی بشری است.
بنا بر آنکه بی‌اعتنایی و تحقیر حرمت‌ها به اعمال وحشیانه انجامیده، طوری‌که وجدان بشریت را در رنج افکنده و زندگی آزاد از فقر و ترس را به بالاترین آمال مظلومان بدل کرده است.
بنا بر آنکه آموزه‌های وحیانی تأکید خود به اساسی‌ترین حرمت‌های انسانی در کرامت و ارزش نهادن برابر زن و مرد را اعلان و راه تساوی احکام با محور حمایت از خانواده و بانوان را ارائه و اسرار به ارتقای آبادانی زمین برمبنای مهرورزی عادلانه و بهبود وضعیت زندگی معنوی و مادی ساکنانش در فضای امن و آزاد دارد.
بنا بر آنکه بایسته است با حاکمیت قانون از حرمت‌ها حفاظت گردد، تاکسی به‌عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستم نباشد.
بنا بر آنکه بایسته است برمبنای روح احترام و نیکی روابط مهرورزانه میان خانواده بشری و ملل گسترش یابد.
بنا بر انکه فهم مشترک از حرمت‌ها از اهم امور برای درک و اجرای کامل چنین تعهدی و دیده‌بانی آن است.
هم‌ اکنون، «هفت حرمت» به‌عنوان «مبنائی جهانی» اعلان می شود، تا جمیع  افراد و همه ارکان اجتماع آن را  دایماً  مد  نظر داشته و مجاهدت کنند که به وسیله تمام امکانات خصوصا تعلیم و تربیت، احترام  به این حرمت‌ها توسعه یابد.

حرمت نخست: الله طبق اهدافی حکیمانه هر آفرینش را در بهترین شکل حرمت نهاد، خصوصاً همه ابنای بشر را آزاد آفرید، در حیثیت و کرامت باهم برابر نهاد، موهبت عقل و وجدان به آنان داد و ملزم کرد با یکدیگر با روح احترام و نیکی رفتار کنند، خصوصاً ستم نکنند، یکدیگر را تحقیر نساخته و در درماندگی رها نسازند لذا:
1) هر انسانی از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد و ... سزاوار و محق است کرامت، امنیت، زندگی و آزادی شخصی‌اش محترم شمرده شود.
2) هیچ انسانی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت همچنین دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
3) هیچ انسانی نباید مورد ظلم، شکنجه، رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهون و خلـاف انسانیت و حرمت بشر قرار گیرد.
4) زمین و محیط‌‌ زیست محترم و محق آبادانی و حفاظت است و دیگر جنبندگان جز به‌ ضرورت تغذیه یا رفع خطر و اذیت در امان‌اند.

حرمت دوم: خاص‌الله است «قانونگذاری، قضاوت و کیفر». با اکتفا به ظواهر، تنها نهادها و محاکم مردم‌سالار می‌توانند در ضرورت رفع مناقشات و ناهنجاری‌های غیرقابل صلح، حکم کنند اگر:
1) هرکسی سزوار و  محق باشد تا همه‌جا در برابر قانون به‌عنوان یک انسان محترم شناخته شود.
2) هرانسانی در برابر قانون، حقوق مساوی داشته، محترمانه محق باشد بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شود و همه باید در برابر هرگونه عمل تحریک‌آمیز منجر به تبعیض، حفظ شوند.
3) هرانسانی درمقابل آن قوانینی وظیفه داشته باشد که در جهت رفع ضرر به تعالی معنوی و مادی انسان بوده و در اجرای  حقوق و استفاده  از حرمت ها تنها  تابع  محدودیت هایی باشد که  به وسیله  قانون، منحصراً  به  منظور  تامین  شناسایی  و  مراعات  حقوق  و حرمت‌های  دیگران  و  برای مقتضیات  صحیح  اخلاقی  و نظم  عمومی  و رفاه  همه  گانی، در شرایط  یک جامعه مردم سالار وضع گردیده باشد.
4) هرانسانی محترمانه محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی یا بین‌المللی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای باشد که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
5) هیچ انسانی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
6) هر انسانی به گناهی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب شود تا وقتی‌که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لـازم برای دفاع از حرمت وی تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.
7) هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شد محکوم نشود. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر ازآنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نشود.
8) هیچ انسانی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم‌ و رسمش نباید مورد بی‌حرمتی قرار گیرد. هر انسانی حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلـات و حملـات، موردحمایت قانون قرار گیرد.
9) مجازات اعدام تنها در مهمترین جنایات و فتنه‌ها طبق قانون لازم‌الاجرا توسط هیئت منصفه درنهایت اغماض و گذشت با حفظ حقوق جنین و کودک قابل اجرا باشد.

حرمت سوم الله زمین را موهبتی وسیع، پرنعمت و بدون مرز آفرید تا ساکنانش محترمانه در آن مأمنی جسته با تعاون و تکاپو رفاه معنوی و مادی خود را در فضای امن و آزاد تأمین کنند،لذا:
1) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی و اقامت در درون مرزهای مملکتش است.
2) هر انسانی سزاوار و محق به ترک هر کشوری، ازجمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویشتن است.
3) هر انسان بی‌گناهی (طبق حرمت دوم) حق دارد در برابر ظلم، شکنجه و آزار، پناه گاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
4) هیچ انسانی را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم شود یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ شود.

حرمت چهارم نزد الله محترم‌ترین بنیان در جهان تشکیل خانواده، بقاء و صمیمیت در آن است لذا؛
1) خانواده به‌عنوان بنیان طبیعی و اساسی اجتماع حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند گردد خصوصاً در قبال فقر و مظاهر بی‌بندوباری.
2) مردان و زنان بالغ از هر نژاد، رنگ، ملیت، زبان، مذهب ... حق‌دارند که با یکدیگر پیوند زناشویی بنند و خانواده‌ای بنیان نهند اگر تنفر اخلاقی و مذهبی ایجاد نکنند.
3) همه سزاوار و محترم به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ با آزادی انتخاب در شرایط ضمن عقد هستند به‌شرط حفظ حقوق جنین و کودک.
4) عقد ازدواج تنها با رضایت کامل زن و مرد بالغ که خواهان ازدواج‌اند صورت می پزیرد مگر با رای محاکم ذی صلاح در ضرورت هایی مثل محرمیت در فرزندخواندگی ایتام.

حرمت پنجم الله اکراه در دین ننهاد، ولو چندین سال به طول انجامد هر کس در پرتو احترام متقابل سزاور و محق است از امنیت و آزادی؛ فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. مانند تغییر مذهب یا عقیده و ایمان که شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. اگر اشاعه اکراه و تنفر نباشد.

حرمت ششم الله انسان را بیان آموخت. هر انسانی در پرتو احترام متقابل حق آزادی بیان دارد و نباید از بیان محترمانه عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و در کسب اطلـاعات، افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملـاحظات مرزی، آزاد بوده، بتواند محترمانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد بدون اینکه افراد را به شرکت در چنین مجامعی اجبار نماید، اگر
1) بی‌احترام به حرمت و حیثیت دیگران صورت نگیرد و اخلال در حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و  حرمت اخلاق عمومی جامعه نباشد.
2) هرگونه تبلیغی برای جنگ صورت نگیرد و هیچ ترغیبی به تنفر ملی، نژادی و مذهبی یا محرک تبعیض، مخاصمه و اعمال زور نباشد.

حرمت هفتم الله حکومت عدلی که تمام امور را در روند صحیح نهد را با اقبال قلبی بشریت به منجی موعود محقق می‌فرماید، تا آن اقبال تنها حاکمیت شوری‌های مردم سالاری محترم است که در آن:
1) هر کس از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، حزبی و غیره، خاستگاه اجتماعی، دارایی، تولد ... حق داشته باشد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب‌شده باشند با روندی مردم سالار شرکت جوید.
2) هر کس حق داشته باشد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
3) اساس و منشأ قدرت حاکمیت، اقبال مردمی باشد و این اقبال باید به‌وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی احترام، صداقت و به‌طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریق‌های نظیر آن انجام گیرد که حرمت آزادی رأی را تأمین نماید.
4) هر کس به‌عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی داشته مجاز باشد به‌وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لـازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلـات و منابع هر کشور به‌دست آورد.
5) هر کس به‌تنهایی یا با شراکت دیگران حق مالکیت داشته باشد و احدی خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم نشود.
6) هر کس حق کار داشته باشد، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری موردحمایت قرار گیرد و محق باشد بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.
7) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی‌حق شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید و برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.
8) هرکسی حق استراحت، فراغت، تفریح و ورزش داشته باشد و به‌خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های ادواری، با اخذ حقوق، ذی‌حق شود.
9) هرکس حق داشته باشد که سطح زندگی‌اش، سلـامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لـازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرارمعاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
10) مادران و کودکان حق داشته باشند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق داشته باشند از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
11) هر کس حق داشته باشد که از آموزش‌وپرورش بهره‌مند شود. آموزش‌وپرورش لـااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری شود. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره‌مند گردند.
12) آموزش‌ و پرورش باید به‌طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و بالندگی‌های بشری را تقویت کند. آموزش‌وپرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و مهرورزی بین تمام بندگان و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل دنیا را درراه حفظ صلح، تسهیل نماید. به‌شرط اینکه پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش‌وپرورش فرزندان خود و تعلیمات دینی آنان نسبت به دیگران اولویت داشته باشند.
13) هر کس حق داشته باشد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد، در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد و از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 2 آبان 1397 توسط محمد علی رضایی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ اللَّهِ  مهرگسترِ مهرورز
 
الْحَمْدُ لِلَّهِ   رَبِّ الْعالَمینَ(2) الرَّحْمنِ الرَّحیمِ(3) مالِكِ  یَوْمِ  الدِّینِ(4)
ستایش خاص‌اللَّه پروردگارجهانیان* مهرگستر مهرورز* سلطان روز مهر است* 
   إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ(5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)  
تنهاتورا پرستیم و تنهاتورا مددطلبیم * هدایتمان‌فرما  راه  راست(مهر)*    
صِراطَ الَّذی  أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْر الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
       
راه  آنانکه (مِهر) بخشیدی برآنان نه (کینه‌توزان) غضب‌شده برآنان و نه گمراهان (بی‌مِهر خصوصا بی‌مهران به کتاب و عترت)*


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ اللَّهِ  مهرگسترِ مهرورز
   
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(1)اللَّهُ الصَّمَدُ(2)لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ (3)وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)
   بگو اوست اللَّهِ تک *  اللَّهِ  پُرِ *   نه زاده و نه زائیده *  و نه‌ هست برایش همتا کس*           

               َیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشاءُ              وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ                  

  گمراه‌کند اللَّهُ آنکه بخواهد(گمراهی)          و هدایت‌کند انکه بخواهد(هدایت)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ اللَّهِ  مهرگسترِ مهرورز

إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی‏ لَیْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ (2)
)مهر را (هماناما فروفرستادیمش در شب اندازه * و تو چه ‏دانى چیست شب اندازه *                      

لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)
شب اندازه  بهتر از هزار ماه است  *   

           تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ والرُّوحُ فیها     بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)  
(هرسال(فروآیند فرشتگان و روح درآن(بر حجت) بااجازه پروردگارشان از(سامان) تمام امور

سَلامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)
(تماما مقدرات) سلام است آن تا طلوع سپیده                      بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ اللَّهِ  مهرگسترِ مهرورز

  إِنَّا أَعْطَیْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)   
هماناما بخشیدیمت خیرفراگیر* پس‌درخواستدار برای‌پروردگارت و قربان‌نما *
 
إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)
همانا کینه‌توزت اوست بی‌انجام   .


سورةُ محَمَّد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ اللَّهِ  مهرگسترِ مهرورز

الَّذینَ كَفَرُوا  وَ صَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1)
آنانکه پوشانند(مهر) و بستند از راه خدا، تباه کرد اعمالشان را *

 وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ (2) و آنانكه اعتمادآوردند و نیکی‌ نمودندو اعتمادآوردند به آنچه  فروآمد بر محمد و آن حقّ است از پروردگارشان، پوشاند بدی‌هایشان را و سامان بخشید كارشان را.


داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 21 بهمن 1394 توسط محمد علی رضایی
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ
اللَّهِ مهرگسترِ مهرورز
 الْحَمْدُ     لِلَّهِ        رَبِّ الْعالَمینَ(2)  الرَّحْمنِ   الرَّحیمِ(3) مالِكِ  یَوْمِ  الدِّینِ(4)
ستایش خاص‌
اللَّه پروردگار جهانیان*مهرگسترُ مهرورز*فرمانروای روز پاداش است.
   إِیَّاكَ        نَعْبُدُ                       وَ   إِیَّاكَ     نَسْتَعینُ    (5)
تنهاتورا پرستیم(با نهایت اعتماد) و تنهاتورا مددطلبیم (با وسائل طبق فرمانت)
     اهْدِنَا    الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6)   صِراطَ  الَّذینَ        أَنْعَمْتَ     عَلَیْهِمْ غَیْرِ               الْمَغْضُوبِ   عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)
هدایتمان‌نما راه   راست(مهرورزی)*  راه  آنانکه (مِهر)
بخشیدی  برآنان نه (کینه توزان) غضب‌شده برآنان و نه گمراهان (بی‌مِهر)

«مهر و محبت حقیقت دین، صراط
مستقیم و موهبت بر برگزیدگان الهی است.
مهر تنها عیار
توحید است هرچه پر مهرتر موحدتر.
 کینه‌توزی و بی‌مهری عیار
شرک و کفرند. کینه‌توزی با خلق از شرک به خالق است قلب بی کینه به خدا نزدیک است. قلب بی‌کینه با فرق شکافته در حال احتضار از مهرورزی با قاتلش فروگذار ندارد قلب بی کینه در سنگین ترین مصیب از ارائه راه نجات به شقی ترین جنایتکار کربلا فرو گذار ندارد و قلب بی کینه با تمام خلق مهرورز است.
 بی‌مهری عامل گمراهی است ازجمله بی‌مهر به خدا، کتاب، نبی، امام، والدین، ارحام، خلق ...
تنها فرمانروای پاداش هر نیکی را تا بی‌حساب پاداش نیک ولی هر بدی را تنها به اندازه خودش پاداش بد
می‌دهد. نیکو کاران چون نیت و اراده دارند، تا توان دارند مهر و نیکی کنند فرمانروا انان را جاودانه غرق در مهر و نیکی فرماید، اما ستم‌پیشه‌گان چون نیت و اراده دارند تا توان دارند از اتش کینه‌توزی و بدی فرو گذار نکنند خدا آنان را به آتش کینه‌توزی و بدی پایدار خودشان واگذار نماید»

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الم (1)ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقینَ (2)الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ (3)وَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ (4)أُولئِكَ عَلى‏ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)إِنَّ الَّذینَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ (6)خَتَمَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‏ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‏ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (7)وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنینَ (8)یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ (9)
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ
اللَّهِ مهرگسترِ مهرورز
            الم         (1)        ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ     فیهِ       هُدىً          لِلْمُتَّقینَ   (2)   
(بااعجاز در)الف(تا)لامُ میم، آن کتاب   بی‌تردیدی در آن هدایت‌است برای نگاه‌دارانِ
(مهر).
الَّذینَ   یُؤْمِنُونَ     بِالْغَیْبِ       وَ    یُقیمُونَ    الصَّلاةَ    وَ   مِمَّا     رَزَقْناهُمْ          یُنْفِقُونَ (3)
آنانکه اعتمادآورند به
(مهرِ)نهان و به‌پادارند درخواست‌را و از‌آنچه بخشیدیمشان می‌بخشند، و آنانکه اطمینان دارند به آنچه (از مهر) فرو فرستادیم بر تو  و به آنچه (از مهر) فرو فرستادیم پیش از تو و به سرانجام (مهر) هم آنان یقین دارند، آنان بر هدایت از پروردگارشانند و آنان رستگارانند (از بدی و کین)، همانا آنانکه پوشاندند (مهر را با کین) تفاوت نمى‏‌كند بر انان (از کیفر ظلم) بترسانى یا نترسانى ایمان نمی‌آورند، خدا بر قلبهای (پر کین) آنان و گوشهاى (پندناپذیر)شان مهر نهاده و بر چشمان آنان پرده‏ (خباثت) است و رنج بزرگى برای آنهاست، و از مردم كسانى مى‌‏گویند؛ به خدا و روز انجام (مهر) ایمان آوردیم، ولی آنان ایمان ندارند، خدا و مؤمنان را می‌فریبند در حالى كه جز خودشان را نمی‌فریبند ولی نمى‌‏فهمند.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
با نامِ
اللَّهِ مهرگسترِ مهرورز
  قُلْ  هُوَ  اللَّهُ أَحَدٌ(1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2)لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ (3)وَ لَمْ یَكُنْ   لَهُ      كُفُواً أَحَدٌ (4)

بگو اوست
اللَّهِ تک، اللَّهِ پُرِ بزرگی، نه زاده و نه زائیده ، و نه‌هست برایش همتا کس.

«خدا زنده است و آئین زندگانی اش مهر پر است و برای بندگانش نیز اراده کرده آئین مهر را،
کسی برای او همتای (مهر) نیست چون چون اوست قدرت مطلق مهرورزی، اوست حکیم مطلق در انجام تعالی مهرورزانه و اوست عادل مطلق که بدون اجحاف همه امور را در مجرای صحیح مهرورزی قرار می‌دهد.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
با نامِ
اللَّهِ مهرگسترِ مهرورز
همانا
ما (مهر را) فرو فرستادیمش در شب اندازه، و تو چه ‏دانى چیست شب اندازه،  شب اندازه بهتر از هزار ماه است، (هرسال) فرو می‌آیند فرشتگان و روح در آن (شب بر حجت) با اجازه پروردگارشان براى (سامان) تمام امور، (سراسر رموز) سلام است آن (شب) تا طلوع سپیده.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
با نامِ
اللَّهِ مهرگسترِ مهرورز
    إِنَّا     أَعْطَیْناكَ     الْكَوْثَرَ (1)     فَصَلِّ                لِرَبِّكَ          وَ  انْحَرْ (2)    إِنَّ   شانِئَكَ    هُوَ     الْأَبْتَرُ (3)
هماناما
بخشیدیمت مهرفراگیر، پس‌درخواستدار برای‌پروردگارت و قربان نما، همانا کینه‌توزت اوست بی‌انجام.


با نام خدای مهرگستر مهرورز
بخوان با نام پروردگارت كه آفرید(به مهر)، آفرید انسان را از خون بسته‏
، بخوان كه پروردگارت بزرگوارترین است، آنكه با قلم آموخت، و آموخت انسان را آنچه نمى‏‌دانست.

وَ سیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدینَ (73)
وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلینَ (74/ زمر)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
با نامِ
اللَّهِ مهرگسترِ مهرورز
وَ سیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا                 رَبَّهُمْ              إِلَى الْجَنَّةِ   زُمَراً      حَتَّى إِذا جاؤُها  وَ فُتِحَتْ   أَبْوابُها   وَ قالَ لَهُمْ  خَزَنَتُها
و
بردند آنانکه نگاه‌داشتند
(مهر) پروردگارشان را به بهشت فوج فوج، تا وقتی رسیدند و بازشد درهایش و گفت به‌آنان دربانش
  سَلامٌ عَلَیْكُمْ          طِبْتُمْ             فَادْخُلُوها          خالِدینَ (73)
سلام برشماست، خوشاسعادتتان، پس‌واردش شوید جاویدان،
وَ قالُوا       الْحَمْدُ     لِلَّهِ    الَّذی صَدَقَنا              وَعْدَهُ           وَ    أَوْرَثَنَا   الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلینَ (74/ زمر)
و گفتند:
ستایش خاص‌اللَّه انكه محقق‌مان‌فرمود وعده مهرش و میراث‌مان‌داد تا منزلگاه گزینیم در بهشت هر جا بخواهیم، پس چه عالی است پاداش عمل کنندگان به نیکی.

وَ إِذا جاءَكَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحیم(انعام / 54)

با نام خدای مهرگستر مهرورز
هرگاه آمدند تورا  آنانكه اطمینان دارند به نشانی‌های
(مهر) ما، پس بگو: سلام بر شماست حتم فرمود پروردگارتان برخودش روح مهر و رحمت را، همانا انکه انجام دهد از شما بدى را از نادانى، سپس بازگردد به نیکی از پس بدی و جبران نماید، همانا اوست بسیار آمرزنده و مهرورز.

                        سورةُ النَّصر
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ (1)وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فی‏ دینِ اللَّهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3)

با نام خدای مهرگستر مهرورز
هرگاه آمد یاری خدا و پیروزی، و دیدی مردم وارد می‌شوند در آئین
(مهر) خدا فوج فوح،  پس پاکدار (مهر را) با ستایش پروردگارت و از او آمرزش خواه همانا اوست بسیار آمرزنده.

فصلت 30
إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتی‏ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)نَحْنُ أَوْلِیاؤُكُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فیها ما تَشْتَهی‏ أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فیها ما تَدَّعُونَ (31)نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحیمٍ (32)وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنی‏ مِنَ الْمُسْلِمینَ (33)

با نام خدای مهرگستر مهرورز
همانا آنانكه گفتند: پروردگار ما خداست. سپس پایداری نمودند،
(ازمهر پایدار) فروآیند بر آنان فرشتگان كه: نترسید و غم‌مدارید و بشارت شما را به بهشتی كه شما وعده داده شدید، ما مددكاران شمائیم در زندگى دنیا و آخرت و براى شماست هر آنچه میل دارید خودتان و براى شماست هر آنچه بطلبید، این موهبتی است از بسیار آمرزندهُ مهرورز.

                        سورةُ محَمَّد
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ  الَّذینَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1)وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ (2)


با نام خدای مهرگستر مهرورز
آنانکه پوشاندند (مهر را با کین) و
بستند از مسیر خدا،  باطل مى‏كند اعمالشان را ، و آنانکه ایمان آوردند (به مهر) و انجام دادند نیکی ها را و ایمان آوردند به آنچه فرو آمد (ازمهر) بر محمد و اوست حق از پروردگارشان پوشاند ازآنان بدیهایشان را و اصلاح کرد كارشان را.

                        سورةُ محَمَّد
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الَّذینَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (1) وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ (2)


با نام خدای مهرگستر مهرورز
آنانکه پوشانند
(مهر را با کین) و بستند از راه خدا، باطل کرد اعمالشان را * و آنانكه ایمان آوردند
(به مهر) و انجام دادند نیکی‌ها را و ایمان آوردند به آنچه (از مهر)  فرو آمد بر محمد (ص) و اوست حقّ از پروردگارشان، پوشاند بدی‌هایشان را و سامان بخشید كارشان را.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در دوشنبه 28 دی 1394 توسط محمد علی رضایی
بانام الله مهرگستر مهرورز
ازآنجاکه بازشناسی حیثیت و حرمت الهی تمام مخلوقات، خصوصاً حقوق برابر و سلب ناپذیر همه اعضای خانواده‌ی بشری بنیان عدالت، صلح و رستگاری از خفقان است.
ازآنجاکه بی‌اعتنایی و تحقیر حرمت‌ها و حقوق به انجام اعمال وحشیانه انجامیده به‌طوری‌که وجدان بشریت را در رنج افکنده و ظهور جهانی فارغ از فقر و ترس را به بالاترین آمال بدل نموده است.
ازآنجاکه بایسته است با حاکمیت قانون از حرمت‌ها و حقوق صیانت گردد، تاکسی به‌عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستم نباشد.
ازآنجاکه بایسته است برمبنای تعاون و مهرورزی‌های الهی روابط دوستانه میان خانواده بشری و ملل گسترش یابد.
ازآنجاکه آموزه‌های وحیانی تأکید خود به اساسی‌ترین حقوق انسان، در حرمت و ارزش نهادن برابر زن و مرد را اعلان نموده و راه تساوی احکام با امکان حمایت از خانواده و بانوان را ارائه نموده و اسرار به ارتقای آبادانی زمین و بهبود وضعیت زندگی ساکنانش در فضای امن و آزادتر دارد.
ازآنجاکه فهم مشترک از چنین حرمت‌ها و حقوقی از اهم امور برای درک و اجرای کامل چنین تعهدی و دیده‌بانی آن است.
هم‌اکنون، این «منشور حرمتها» به‌عنوان یک مبنای مشترک اعلان می‌کند:

حرمت اول: الله طبق اهدافی حکیمانه هر آفرینشی را حرمت و حقوقی نهاد، خصوصاً همه ابنای بشر آزاد آفرید، در حیثیت و حقوق باهم برابر نهاد، عقلانیت و وجدان را به آنها عنایت فرمود و ملزم کرد با یکدیگر باروح احترام و نیکی رفتار کنند، خصوصاً ستم نکند، یکدیگر را خوار نساخته و در درماندگی رها نسازند، طبق این حرمت:
1) هر انسانی از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد و ... سزاوار و محق است حیثیت، امنیت،
زندگی و آزادی شخصی‌اش محترم شمرده شود.
2) هیچ انسانی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
3)
هیچ انسانی نباید مورد ظلم، شکنجه، رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهون و خلـاف انسانیت و شأن بشر قرار گیرد.
4) زمین و محیط‌‌ زیست محترم و محق آبادانی و حفاظت است و دیگر جنبندگان جز به‌ضرورت تأمین غذا یا رفع خطر و اذیت در امان‌اند.

حرمت دوم: خاص‌الله ست «قضاوت، حکم و کیفر»، با اکتفای به ظواهر تنها «قضاوت، حکم و کیفر» محاکمِ ذیصلاح، در ضرورت رفع مناقشات و ناهنجاری‌های غیرقابل صلح محترم است اگر:
1) هرکسی محترم و محق باشد تا همه‌جا در برابر قانون به‌عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شود.
2) همه در برابر قانون، مساوی بوده، محترم و محق باشند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند و همه باید در برابر هرگونه عمل تحریک‌آمیز منجر به تبعیض، حفظ شوند.
3)
هرانسانی محترمانه محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی یا بین‌المللی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای باشد که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
4)
هیچ انسانی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
5) هر انسانی به گناهی متهم شده باشد بی‌گناه محسوب شود تا وقتی‌که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لـازم برای دفاع از حرمت وی تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد
به همین طریق هرکس در درگیری دفاعی آغازگر نبوده، به عوامل غیر مؤثر تعرض نکند و تمایل به صلح را رد نکند بی‌گناه محسوب شود.
6) هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شد محکوم نشود. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر ازآنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نشود.
7)
هیچ انسانی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم‌ورسمش نباید مورد بی‌حرمتی قرار گیرد. هر انسانی حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلـات و حملـات، موردحمایت قانون قرار گیرد.
8)
مجازات اعدام تنها در مهمترین جنایات و فتنه‌ها طبق قانون لازم‌الاجرا توسط محاکم ذیصلاح درنهایت اغماض و گذشت با حفظ حقوق حیات جنین و کودک قابل اجرا باشد.

حرمت سوم: الله
زمین را موهبتی وسیع، پرنعمت و بدون مرز آفرید تا ساکنانش در آن مأمنی جسته با تعاون و تکاپو رفاه معنوی و مادی خود را تأمین کنند، طبق این حرمت:
1) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی و اقامت در درون مرزهای مملکتش است.
2) هر انسانی محق به ترک هر کشوری، ازجمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویشتن است.
3) هر انسان بی‌گناهی (طبق حرمت دوم) حق دارد در برابر ظلم، شکنجه و آزار، پناه گاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
4)
هیچ انسانی را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم شود یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ شود.

حرمت چهارم:
نزد الله محترم‌ترین بنیان در جهان سیستمی خانواده، بقاء،  تشکیل و صمیمیت در آن است طبق این حرمت:
1) خانواده به‌عنوان بنیان طبیعی و اساسی اجتماع حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند گردد خصوصاً در قبال فقر و مظاهر بی‌بندوباری.
2) مردان وزنان بالغ
از هر نژاد، رنگ، ملیت، زبان، مذهب ... حق‌دارند که با یکدیگر پیوند زناشویی بنند و خانواده‌ای بنیان نهند اگر تنفر اخلاقی ایجاد نکنند.
3) همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ با آزادی انتخاب در شرایط ضمن عقد هستند به‌شرط حفظ حق هویت و حیاتِ جنین و کودک.
4) عقد ازدواج نمی‌بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی انتخاب و رضایت کامل زن و مردی که خواهان ازدواج‌اند.

حرمت پنجم: الله
اکراه و اجبار در دین را مطلقا نفی کرد، هر کس در پرتو احترام متقابل سزاور و محق است از امنیت و آزادی؛ فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. حتی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان محترم بوده، که شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق شخصاً یا به‌طور عمومی برخوردار باشد، اگر اکراه و تنفری بر علیه ادیان و مکاتب خصوصاً باورهای انسجام بخش جوامع ایجاد نکند.

حرمت ششم: الله
انسان را بیان آموخت. هر انسانی در پرتو احترام متقابل حق آزادی بیان دارد و نباید از بیان محترمانه عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و در کسب اطلـاعات، افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملـاحظات مرزی، آزاد بوده، بتواند محترمانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد بدون اینکه افراد را به شرکت در چنین مجامعی اجبار نماید، اگر:
1) بی‌احترام به حقوق و حیثیت دیگران صورت نگیرد و اخلال در حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و  حرمت اخلاق عمومی جامعه نباشد.
2) هرگونه تبلیغی برای جنگ صورت نگیرد و هیچ ترغیبی به تنفر ملی، نژادی و مذهبی یا محرک تبعیض، مخاصمه و اعمال زور نباشد.

حرمت هفتم: الله
حکومت عدلی که تمام امور را درروند صحیح نهد را با اقبال محترمانه ملل به حجت منتظرش محقق می‌فرماید، تا آن اقبال به‌ضرورت تأمین امنیت و کاستن از رنج فقر و ترس تنها حاکمیت مردمی محترم است که در آن:
1) هر کس از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، حزبی و غیره، خاستگاه اجتماعی، دارایی، تولد ... حق داشته باشد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که محترمانه انتخاب‌شده باشد شرکت جوید.
2) هر کس حق داشته باشد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
3) اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم باشد و این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی احترام، صداقت و به‌طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریق‌های نظیر آن انجام گیرد که حرمت آزادی رأی را تأمین نماید.
4) هر کس به‌عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی داشته مجاز باشد به‌وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لـازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلـات و منابع هر کشور به‌دست آورد.
5) هر کس به‌تنهایی یا با شراکت دیگران حق مالکیت داشته باشد و احدی خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم نشود.
6) هر کس حق کار داشته باشد، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری موردحمایت قرار گیرد و محق باشد بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.
7) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی‌حق شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید و برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.
8) هرکسی حق استراحت و فراغت و تفریح داشته باشد و به‌خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های ادواری، با اخذ حقوق، ذی‌حق شود.
9) هرکس حق داشته باشد که سطح زندگی‌اش، سلـامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لـازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرارمعاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
10) مادران و کودکان حق داشته باشند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق داشته باشند از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
11) هر کس حق داشته باشد که از آموزش‌وپرورش بهره‌مند شود. آموزش‌وپرورش لـااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری شود. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره‌مند گردند.
12) آموزش‌وپرورش باید به‌طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و بالندگی‌های بشری را تقویت کند. آموزش‌وپرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام بندگان و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل دنیا را درراه حفظ صلح، تسهیل نماید. به‌شرط اینکه پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش‌وپرورش فرزندان خود و تعلیمات دینی آنان نسبت به دیگران اولویت داشته باشند.
13) هر کس حق داشته باشد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد، در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد و از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
14) هر کس حق داشته باشد برقراری نظمی را بخواهد که ازلحاظ اجتماع و بین‌المللی، حرمت‌ها و حقوقی را که در این «هفت فرمان» ذکر گردیده، تأمین کند و آن‌هـا را به مورد عمل بگذارد.
15) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه داشته باشد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد و در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هـایی باشد که به‌وسیله قانون، منحصراً به‌منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و حیثیت دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلـاقی و نظمـ عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه مردم‌سالار وضع گردیده است.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در شنبه 14 شهریور 1394 توسط محمد علی رضایی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحیمِ
 با نامِ اللَّهِ  مهرگسترِ مهرورز

والضُّحى‏ (1) وَ اللَّیْلِ إِذا سَجى‏ (2)
سوگند‌به‌روز* سوگند‌به‌شب وقتی آرام‌گیرد *

ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ      وَ ما قَلى‏(3) وَ لَلْآخِرَةُ خَیْرٌ    لَكَ مِنَ الْأُولى‏ (4)
وانگذاشتت پروردگارت و خشم‌نگرفت*و‌قطعاانجام   بهتراست برایت از آغاز*

وَ لَسَوْفَ یُعْطیكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‏ (5) أَ لَمْ یَجِدْكَ یَتیماً فَآوى‏ (6)
وبزودی بخشدت پروردگارت پس خشنودشوی* آیانیافتت بی‌نظیر پس‌پناه‌داد(مردم‌رابه‌تو)

 وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ        فَهَدى‏          (7)وَ وَجَدَكَ عائِلاً   فَأَغْنى‏ (8)
و یافتت حیران(بین‌قدرناشناسان) پس‌هدایت‌کرد(آنها را به سویت)*و یافت تورا سرپرست(آنها) پس‌غنا بخشید(آنها را با دانشت)

فَأَمَّا الْیَتیمَ فَلا تَقْهَرْ   (9) وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10)
پس بی‌پناه را تحقیر مك
ن* و خواهنده را مران

  وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ    رَبِّكَ       فَحَدِّثْ (11)
و اما باموهبت(مهر) پروردگارت پس‌سخن‌کن
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در شنبه 4 مرداد 1393 توسط محمد علی رضایی
خداوند احتیاجی به اجزاء ندارد


خداوند احتیاجی به اجزاء ندارد
همه مخلوقات با توجه به نیازمندی‌هایشان وابسته و محتاج اجزاء هستند از جمله ما انسانها برای راه رفتن پا لازم داریم برای خوردن دهان، برای دیدن چشم؛ همچنین اجزاء داخل بدن مثل قلب، کلیه، ریه، کبد و... که زندگی بدون آن‌ها برای ما میسر نیست؛ چون ماهیت وجودی ما از نیازمندی‌ها...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 25 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
او از همه به ما نزدیک تر است 
 

 قرب الهی
هم زمان و هم مكان از خواص جسم و موجودات جسمانی است که خداوند منزه و والاتر از مباحث جسمانی از جمله مکان و زمان است؛ زیرا جسم مركّب از اجزا می‌باشد و هر مركّب نیازمند اجزائش است که خداوند متعال، از این نیازمندی منزه است، پس خداوند متعال  دارای مكان و زمان خاصی نیست، بلكه...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 25 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
«شیطان» خود این راه را انتخاب كرد


نحراف شیطان


با عنایت به اینکه خداوند متعال با علم لایزال الهی از چگونگی تغییر اساسی شیطان از حال عبادت مطلق تا سركشی آگاه بوده است، این سوال مطرح می شود که چرا راضی شده شیطان با سابقه طولانی عبادت به انحراف و ذلت بیفتد؟در پاسخ باید گفته شود درست است که خداوند علم و آگاهی داشته، شیطان پس از...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 25 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
روایات اهل سنّت در موضوع هتک حرمت خانه وحی

 

هتك حرمت خانه وحی
 قضیه هتك حرمت خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا(علیهما‌السلام) بقدری مسلم است كه می‌توان با استناد به روایاتی كه در كتاب‌های خودِ اهل سنّت است، آن را اثبات كرد. برخی از این روایات، اشاره به تصمیم بر این امر دارد كه در اینجا به آن پرداخته شده است و برخی دیگر، اشاره به این...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
دروغ گفتن به همسر، تنها در یک صورت جایز است


دروغ
دروغ از گناهان کبیره و از حرام‌های [1] بزرگی است که دین مبین اسلام به شدت با آن برخورد نموده‌است. ولی با توجه به حرمت آن، گاهی اوقات جهت برخی از مصالح مهم؛ مانند حفظ جان، ناموس یا مال قابل توجه، چون راه نجاتی غیر دروغ مصلحتی نیست جایز شمرده شده‌است. [2]لیکن درباره دروغ...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
چرا دارایی بعضی افراد، بیشتر است؟ 

پویایی اقتصاد
 اقتصاد در نگاه کلان (نه فردی) سیستمی پویاست، که راز پویایی و تداوم آن در تفاوت‌های مالی متناسب با تلاش و استعداد افراد است؛ بطور مثال جامعه‌ای را فرض نمائید که در آن، همه افراد، سطح اقتصادی برابری دارند مثلا هر کدام  صاحب صد میلیون سرمایه هستند در این فرض به دلیل نبودن...


ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
روایات اهل سنّت، موضوع سقیفه را تایید می‌كند


آتش زدن خانه زهرا
 گاهی علیرغم مسلّم بودن قضیه هتك حرمت خانه امیرالمومنین(علیه‌السلام) ــ‌ بعد از وفات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) ــ در قالب شبهاتی به آن خدشه وارد می‌شود. این كار توسّط برخی پیروان اهل سنّت انجام می‌شود كه در مقابل، باید گفت، این قضیه به قدری مسلّم و...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
تنها یاوران حضرت علی، اهلبیت او بودندسکوت امام علی


بسیار سؤال مى‌شود كه با اینکه حضرت على‌ (علیه‌السلام) براى خلافت رسول خدا (صلى‌الله‌علیه‌وآله) از همه شایسته‌تر بود و افزون بر این، پیامبر بارها بر جانشینى و خلافت او تأکید فرمود، چرا آن حضرت براى گرفتن این حقّ مسلّم خویش که در واقع حقّ امّت اسلامى...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
زیبایی‌های عالَم، پرتوی از جمال خداوند است


زیبایی های طبیعت

 هر آنچه که از شگفتی‌ها و زیبایی‏‌ها در عالم هستی مشاهده می‌شود، پرتویی از جمال حق و جلوه‌‏ای از ذات اقدس متعال است.بر مبنای اعتقادات توحیدی كه بدان پای بندیم، جهان هستی را با تمام شگفتی‌ها و زیبایی‌هایش، آفریده پروردگار یکتا می‏‌دانیم،...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی

پویایی اقتصاد
چرا دارایی بعضی افراد، بیشتر است؟

 اقتصاد در نگاه کلان (نه فردی) سیستمی پویاست، که راز پویایی و تداوم آن در تفاوت‌های مالی متناسب با تلاش و استعداد افراد است؛ بطور مثال جامعه‌ای را فرض نمائید که در آن، همه افراد، سطح اقتصادی برابری دارند مثلا هر کدام  صاحب صد میلیون سرمایه هستند در این فرض به دلیل نبودن...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در شنبه 7 تیر 1393 توسط محمد علی رضایی
  • تعداد کل صفحات : 16  صفحات :
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو